https://bitexlive.com/
0
0

Privacy Policy

KULLANIM KOŞULLARI

 

1.TARAFLAR

İşbu kullanım sözleşmesi, Bitexlive.com (bundan sonra Bitexlive olarak anılacaktır) ile www.bitexlive.com sitesine (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1. Bitexlive , İstanbul adresinde mukim Bitexlive.com.’u ifade eder.

 

2.2.BITCOIN ve BITCOIN haricindeki diğer tüm Altcoinler (bundan sonra Sanal Para olarak anılacaktır.)dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimleridir. Sitedeki Sanal Para fiyatları arz talep ilişkisi ile oluşmaktadır.

2.3. Sanal Para cüzdanı, Sanal Para adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Sanal Para adresler arasında transfer edilebilir. Bu Sanal Para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2.4.KULLANICI, siteye üye olan ve Bitexlive tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.5.SİTE, www.bitexlive.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

3.AMAÇ

İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Bitexlive ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bitexlive ’a ait internet sitesi bir alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine alış satış yaparlar. Site, bu alış satışa aracılık eder. Bu nedenle sitede oluşan fiyatları Bitexlive belirlemez. Fiyatlar arz talep ilişkisine göre belirlenir.

 

4.BAŞLANGIÇ

İşbu sözleşme, kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı siteye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

5.HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1.Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Bitexlive , kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Bitexlive , bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Bitexlive sorumlu olmayacaktır.

5.1.2.Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Bitexlive com.’dur. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Bitexlive.com'a aittir. Bitexlive , anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca Bitexlive , bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

5.1.3.Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Bitexlive ’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Bitexlive ’yi gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.4.Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Bitexlive , kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bitexlive ’nin bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Bitexlive ’yu gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının sanal para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa sanal para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

5.1.5.Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Bitexlive ’nun aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Bitexlive ’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Bitexlive ’yu gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının sanal para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa sanal para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

5.1.6.Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

5.1.7.Siteye üye olan kullanıcı, günlük 100,00-TL. (yüztürklirası) ve üzerinde Türk Lirası işlemleri için (hem yatırma hem çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Bitexlive kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilen işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir.

Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Bitexlive ’ya bildirilecektir. Bu değişikliklerin Bitexlive ’ya bildirilmemesi nedeniyle Bitexlive ’ya yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Bitexlive , işlemleri askıya alma vs. Tüm tedbirleri uygulama keyfiyetine haizdir. Bu nedenle Bitexlive ’ya her hangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.

5.1.8.Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Bitexlive ’nun işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Bitexlive.com. yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9.Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

5.1.10.Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur.

 

5.2.BITEXLIVE’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. Bitexlive , siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Bitexlive , kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı Google Aut. Uygulaması veya Email doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Bitexlive , basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Bitexlive tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Bitexlive servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5.1.3) hükümleri geçerli olacaktır.

5.2.2. Bitexlive , kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde BITEXLIVE  , kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

5.2.3. Bitexlive , kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini süratle yerine getirecektir. BITEXLIVE ’dan kaynaklı gecikmeler nedeniyle doğan zararlardan BITEXLIVE  sorumludur. Ancak, para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan BITEXLIVE  sorumlu olmayacaktır.

5.2.4.İşbu sözleşmenin (5.1.7.) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından Bitexlive ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Bitexlive sorumlu değildir.

5.2.5. Bitexlive , site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Bitexlive mesul olmayacaktır. Ancak Bitexlive yaptığı değişiklikleri www.bitexlive.com internet sitesinde bulunan yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

 

5.2.6.BITEXLIVE , destek hizmetlerini yalnızca https://bitexlive.com/support adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapılacak destek hizmetlerinde kullanıcılardan sanal para göndermeleri için kullanıcılara sanal para adresi bildirilmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek BITEXLIVE ’dan destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan BITEXLIVE  sorumlu değildir. BITEXLIVE  adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler ya da mobil uygulamalar nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden BITEXLIVE  sorumlu tutulamaz.

5.2.7.İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan BITEXLIVE ’nun arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. Site kullanıcılarının iş emirlerinin, havale/eft taleplerinin (5.2.3) hükümleri çerçevesinde yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak her türlü zarardan BITEXLIVE  sorumlu tutulamaz.

5.2.8.BITEXLIVE , benzer sanal para alış satış platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı BITEXLIVE ’yu sorumlu tutamazlar.

5.2.9.Hiç bir şirketle ortak çalışmayan BITEXLIVE , kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

 

6.HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

6.1.Kullanıcı, sanal para ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

6.2.Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (5.1.6.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta BITEXLIVE ’yu gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. BITEXLIVE  tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle BITEXLIVE , bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

6.3.Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde BITEXLIVE , kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve BITEXLIVE ’ya her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

6.4.İşbu sözleşmenin (5.2.3) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, kullanıcı, BITEXLIVE  adı ve/veya logosunu kullanarak BITEXLIVE  adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, BITEXLIVE , önceden bilidirmde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Aynı şekilde BITEXLIVE , kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5.BITEXLIVE , borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. BITEXLIVE  tarafından dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, BITEXLIVE ’nun hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

6.6. BITEXLIVE  , destek hattı ile yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan kullanıcılara ait hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. BITEXLIVE  tarafından bu maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle, BITEXLIVE ’nun hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

 

7.ÜCRETLENDİRME

7.1.BITEXLIVE , hizmetlerle ilgili ücretlerini site’nin ücretler bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme https://bitexlive.com/fees adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

7.2.BITEXLIVE , alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. BITEXLIVE , bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede ilan edilecektir.

7.3.Site üzerinden yapılan sanal para transferleri iade edilemez. Sanal Para transferleri iade edilemediğinden dolayı BITEXLIVE  tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı BITEXLIVE ’yu gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

8.GİZLİLİK POLİTİKASI

8.1.İşbu sözleşmenin (5.2.9.). maddesinde de yer verildiği üzere BITEXLIVE , kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevirimiçi ortamda alınıp çevirimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

8.2.BITEXLIVE , kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda BITEXLIVE ’ya açık rıza verdiğini de kabul eder. BITEXLIVE , topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

8.3.BITEXLIVE , üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. BITEXLIVE  bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

8.4.BITEXLIVE , site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin BITEXLIVE  sorumlu değildir.

8.5.BITEXLIVE , kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan BITEXLIVE  sorumlu tutulamaz.

8.6.Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. BITEXLIVE  tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı BITEXLIVE ’nun hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

9.1.Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

9.2.İşbu sözleşmeyi kabul ederek siteyi kullanmaya başlayan kişi ayrıca kişisel verilen işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sebeple BITEXLIVE ’yu gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.İşbu sözleşmenin (8). maddesinde belirtilen hususlar sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilen İşlenmesine Yönelik politika hükümleri kapsamında değerlendirilir. Maddeler arasında meydana gelecek yorum farklarında Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası hükümleri esas alınır.

 

10.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

11.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

BITEXLIVE , işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile BITEXLIVE  tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

12.YÜRÜRLÜLÜK

12.1.İşbu sözleşme BITEXLIVE  tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.

12.2.Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.